Ontwikkeling van leervermogen

Home » Ontwikkeling van leervermogen
Ontwikkeling van leervermogen2017-02-18T15:48:13+02:00

Ontwikkeling van leervermogen

Alfa College

Praktijkvoorbeeld Alfa College Duurzaam

Sinds 2013 is het Alfa College gestart met het project- en adviesbureau AC Duurzaam. Hierin werken Techniekstudenten in samenwerking met ondernemers uit de regio aan projecten, over energie en duurzaamheid.

Met dit programma speelt het Alfa College in op de continu veranderende technieksector. Deze branche wordt bij uitstek gekenmerkt door innovatie en een snel veranderende beroepspraktijk, waardoor studenten de kwaliteiten moeten ontwikkelen om hier tijdens hun loopbaan mee om te gaan. Het doel is het ontwikkelen van leervermogen onder studenten.

Om het leervermogen te ontwikkelen werken studenten aan drie competenties: innovatiecompetenties, transitiecompetenties en leven lang leren competenties. Hiermee sluit het aan op 21ste-eeuwse vaardigheden:

  • Denkvaardigheden; probleemoplossend vermogen en creativiteit
  • Interpersoonlijke vaardigheden: communicatie, samenwerking
  • Intrapersoonlijke vaardigheden: metacognitie, zelfregulatie en ondernemendheid

Door de projectzaken leren studenten dat er naast de technisch inhoudelijke kennis veel meer komt kijken bij projectmatig werken. Communiceren met externe partijen, planningen maken, innovatieve oplossingen zoeken en het proces bewaken door afstand te nemen. Dit zijn vaardigheden die bijdragen aan de ontwikkeling van de eerder genoemde competenties.

De werknemers van het bedrijf AC Duurzaam zijn derde en vierdejaars studenten van de afdelingen Engineering, ICT en Bouwkunde, niveau 4. Het bedrijf heeft een fysieke plek in de school, waarmee het zo realistisch mogelijk wordt gemaakt. Studenten hebben twee dagen in de week tijd om in multidisciplinaire teams aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven te werken. Naast studenten, de junior medewerkers van het bureau, zijn ook de 5 O’s betrokken: docenten uit het Onderwijs, de regionale Overheid, Ondernemingen, Onderzoek en Omgeving. De omgeving van AC Duurzaam, passend bij het hybride leren, bevat elementen van een onderwijs- en bedrijfscultuur zodat een leer- werkgemeenschap gecreëerd wordt. De vijf bijbehorende ontwerpprincipes zijn: authentieke en actuele problemen als uitgangspunt, de integratie van leer- en werkervaringen, gebruik van diversiteit, gebruik van evaluatie en reflectie, vorming van een lerende gemeenschap.

Om de kwaliteit te waarborgen wordt er met een vaste methodiek gewerkt, die gebaseerd is op een projectmatige en professionele manier van werken. Hierbinnen worden de projectfasen altijd afgesloten met een reflectiemoment waarbij alle gemaakte keuzes toegelicht moeten worden aan de opdrachtgever.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klaas Berends k.berends@alfa-college.nl

Alfa College Duurzaam

Contact

Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Docent in het beroepsonderwijs, Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Op 3 oktober is het practoraat Brede Vorming gestart bij ROC Friese Poort. Koen Vos is als practor geïnstalleerd en gaat de komende vier jaar verder aan de slag met brede vorming in het mbo. Ter voorbereiding op het practoraat schreven ROC Friese Poort en ecbo de publicatie ‘brede vorming: waarom nu?’. In de komende vier jaar zal ecbo het practoraat ondersteunen op onderzoeksmatig vlak, waarbij onder andere gewerkt wordt aan een leergang voor onderwijsprofessionals en een keuzedeel rondom community service learning.

307, 2018

Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Door |3 juli 2018|Categorie(ën): Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Samen met studenten kennis verspreiden

Op 4 oktober 2018 start ecbo met Klas21, een fictieve klas met 21 mbo-studenten. Met Klas21 willen we studenten nog meer betrekken bij (de ontwikkeling van het instrument van) KOMPAS21 en hen inzetten als kennisverspreiders.

2106, 2018

21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Door |21 juni 2018|Categorie(ën): Kernvaardigheden|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor 21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Docentprofessionalisering centraal

Wat staat het mbo en hbo te doen rond 21ste-eeuwse vaardigheden? Op 5 juni kwamen professionals uit mbo en hbo bij elkaar om te spreken over een onderzoeksagenda voor het hbo en een professionaliseringsagenda voor het mbo. Ook de inrichting van de schoolcontext inclusief curriculumontwikkeling en gevolgen voor het management- en bestuursniveau kwamen uitgebreid aan bod.

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde projecten en publicaties

2019-01-09T20:44:43+02:00

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

Het einddoel van het rekenonderwijs is om leerlingen op te leiden zodat ze adequaat kunnen omgaan met rekenkundige informatie in het (vervolg)onderwijs en in het dagelijks leven. Met de invoering van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is in 2010 voor alle onderwijssectoren vastgelegd wat leerlingen minimaal moeten beheersen op het gebied van taal en rekenen.

2017-11-22T15:30:50+02:00

Slowscan ROC Friese Poort

21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum van ROC Friese Poort Zorg en Welzijn

De aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden is de laatste jaren gegroeid. Vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en ondernemendheid zijn helemaal niet nieuw, maar wel anders dan 50 jaar geleden. Deze vaardigheden worden belangrijker dankzij een veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

2017-12-10T12:16:18+02:00

De waarde(n) van brede vorming

Het mbo introduceert op geheel eigen wijze de maatschappelijke dienstplicht uit het regeerakkoord. ROC Friese Poort experimenteert met Community Service Learning en onderzocht met expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) de toepassing van brede vorming (Bildung) in het mbo. Hun onderwijs laat studenten een maatschappelijke dienst leveren en stimuleert zo de brede vorming van studenten. Daarbij reflecteren studenten vanuit een Bildungsdenken op wat ze doen, wie ze zijn en hoe ze in de wereld staan.

Stel uw vraag