Zicht op effect?

Experimenten VM2 eerste en tweede tranche 2009-2010

Auteurs:

Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens & Ed Weijers

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Van Schoonhoven, R., Heijnens, D., & Weijers, E. (2010). Zicht op effect? Tussenrapportage experimenten eerste en tweede tranche 2009-2010. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

In de zomer van 2008 is een begin gemaakt met de VM2-experimenten: voor in totaal 40 experimenten is groen licht gegeven. In de VM2-experimenten wordt door vmbo- en mbo-scholen samengewerkt aan het inrichten van één leertraject dat begint in het derde leerjaar vmbo-basisberoepsgerichte leerweg en dat duurt totdat de leerling, op de locatie waar hij of zij het traject is gestart, de mbo-niveau 2-kwalificatie heeft behaald. Nieuwe tranche De experimenten mogen de inrichting van het leertraject in hoge mate zelf bepalen; het afnemen van het vmbo-examen is bijvoorbeeld niet verplicht. De eerste tranche heeft in de zomer van 2009 vervolg gekregen in een tweede tranche van in totaal 130 experimenten. Experiment in beeld In de monitor wordt in beeld gebracht hoe de ontwikkeling van de experimenten inhoudelijk en proceduresmatig verloopt en tot welke kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten dit leidt. Gang van zaken De monitor wordt uitgevoerd aan de hand van periodieke monitorgesprekken met de experimenten, aan de hand van vragenlijsten en aan de hand van leerlinggegevens die worden betrokken van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen: CFI). Door deze combinatie van dataverzamelingstechnieken genereert de monitor een fijnmazig en gedetailleerd beeld van de gang van zaken bij de experimenten