Werkt de markt voor bedrijfsgerelateerde scholing?

Een overzichtsstudie.

Auteurs:

Wim Groot & Henriëtte Maassen van den Brink

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Groot, W., & Maassen-van den Brink, H. (2009). Werkt de markt voor bedrijfsgerelateerde scholing? ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

In het postinitiële onderwijs neemt de marktbenadering aan betekenis toe. Het besef dringt steeds dieper door dat mensen nooit uitgeleerd zijn: na een succesvolle afronding van een onderwijsloopbaan met relevante diploma’s zal men zijn ‘human capital’ op peil moeten houden. Het postinitiële onderwijs is een groeimarkt met veel particuliere onderwijsinstellingen als aanbieders. Een van de belangrijkste beleidsvragen is of deze markt goed werkt. Immers, als de markt goed werkt, dan is er eigenlijk geen reden voor ingrijpen van de overheid. In dit literatuuroverzicht wordt vanuit een specifiek economische invalshoek de markt voor bedrijfsgerelateerde scholing, onderzocht op basis van de vraagstelling ‘werkt deze markt’?. De auteurs – de economen Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink – zijn verbonden aan TIER: Topinstituut Evidence Based Education Research.

Download de onderzoekspublicatie