Werkleerplicht

Een beschouwing aan de hand van buitenlandse evidentie

Auteurs:

Marieke Buisman & Sjoerd Karsten

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Buisman M., & Karsten, S. (2011). Werkleerplicht. Een beschouwing aan de hand van buitenlandse evidentie. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

De werkleerplicht, onderdeel van de Wet investering in jongeren (WIJ) is sinds oktober 2009 een belangrijk instrument voor gemeenten ten behoeve van jongeren die niet leren en/of niet werken. ECBO onderzocht de mogelijke effecten op basis van binnen- en buitenlands literatuuronderzoek. Het primaire doel van de werkleerplicht is het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van jongeren tot 27 jaar. Voorkomen van een beroep op bij bijstand of afhankelijkheid van een uitkering zijn andere redenen. In 2007 is daartoe als eerste stap al de kwalificatieplicht tot 18 jaar ingevoerd. Welke soortgelijke beleidsinstrumenten zijn er al in binnen- en buitenland en wat zijn de effecten daarvan?

Veronderstellingen

Achter het gebruik van de werkleerplicht gaan vier veronderstelling schuil: 1. De verlenging van de leerplicht tot 18 jaar en de invoering van de kwalificatieplicht vergroten de directe (dwang) en indirecte (drang) druk om naar school te gaan. 2. Het inhouden van een uitkering vergroot de druk om op school te blijven, weer naar school terug te keren of een speciaal werkleeraanbod te accepteren. 3. De verplichting van de gemeenten om een werkleeraanbod te bieden, zorgt ervoor dat een langdurige arbeidsparticipatie van jongeren wordt versterkt. 4. De verantwoordelijkheid die aan de gemeenten wordt gelaten, vergroot de mogelijkheden voor een lokale of regionale invulling op maat.

Inzicht

ECBO onderzocht deze veronderstellingen en vergelijkbare beleidsinstrumenten die daarop gebaseerd zijn. Wat is er in de literatuur bekend over de effecten op deelname aan werk en scholing van het verlengen van de leerplicht en het inhouden van een uitkering bij jongeren?

Download de onderzoekspublicatie