Werkgeversstandpunten onderwijs 1987-2005

Van welke basisprincipes gaan werkgevers uit in hun onderwijsbeleid

Auteurs:

Chiel Renique & Anneke Westerhuis

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Renique, C., & Westerhuis, A. (2015). Werkgeversstandpunten onderwijs 1987-2005. White paper.

Korte samenvatting:

Vijf jaar geleden heeft Chiel Renique afscheid genomen als secretaris onderwijs van VNO-NCW. In een gesprek met Anneke Westerhuis kwam de suggestie op om terugkijkend op deze periode, die goed gedocumenteerd is, na te gaan van welke basisprincipes werkgevers in hun onderwijsbeleid uitgaan. De veronderstelling was dat er een aantal constanten is. Welke zijn dat en zijn ze ook relevant als oriëntatiepunten voor de toekomst? Kunnen ze ook richting geven aan lopende of onvermijdelijke discussies over de verdere ontwikkeling van het beroepsonderwijs? En acteren buitenlandse werkgevers op basis van dezelfde principes? Daarnaast geeft het artikel inzicht in de organisatie van het werkgeversland en hoe in grote lijnen het beleidsprocedures daar vorm krijgt.

Download de onderzoekspublicatie