Werk hebben en werk houden in het mbo

Employability van onderwijsgevend personeel

Auteurs:

Joris Cuppen, Karel Kans, Patricia Brouwer, Annemarie Groot & Beatrice van der Heijden

Publicatiedatum:


Thema's:

Arbeidsmarkt - Onderwijs, Docenten / opleiders

APA-referentie:

Cuppen, J., Kans, K., Brouwer, P., Groot, A., & Van der Heijden, B. (2017). Werk hebben en werk houden in het mbo.Employability van onderwijsgevend personeel. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Employability is het vermogen om werk te verkrijgen en/of te behouden. De employability van onderwijsgevenden in het mbo is iets lager dan gemiddeld in Nederland. Een hogere employability heeft een positief effect op de loopbaan. En employability wordt vooral bepaald door persoonsgebonden en in tweede instantie organisatiegebonden factoren, en minder door functiegebonden factoren. Dit zijn enkele van de conclusies uit het onderzoek ?Werk hebben en werk houden in het mbo?. Dit onderzoek biedt concrete aanknopingspunten voor werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen binnen en buiten het mbo, om gericht beleid te ontwikkelen om de employability van personeel te verbeteren.

Onderzoeksvraag

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe het gesteld is met de employability van onderwijsgevend personeel in het mbo en wie binnen deze doelgroep een hoge of juist lage employability hebben. Daarnaast is onderzocht welke factoren bepalend zijn voor employability: de persoon, de functie of de organisatie.

Leeftijd

De leeftijd van onderwijsgevend personeel in het mbo is traditioneel hoog. En de gemiddelde leeftijd blijft stijgen, onder meer door de hogere pensioenleeftijd. Over het algemeen heeft ouder personeel op de arbeidsmarkt te kampen met een negatieve beeldvorming. Zo zouden zij minder productief zijn en minder geneigd tot veranderen. En in het mbo? Klopt dit voor wat betreft het onderwijsgevend personeel in het mbo? Is ouder personeel minder ‘employable’ En wat kunnen onderwijsinstellingen doen om de employability van onderwijspersoneel te vergroten? Lees erover in de publicatie.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op