Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval

Inzichten van en voor de praktijk

Auteurs:

Barbara van Wijk & Carlos van Kan

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Van Wijk, B., & Van Kan, C. (2013). Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval. Inzichten van en voor de praktijk. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (vsv) is al jaren een doelstelling van de opeenvolgende kabinetten. ECBO deed verkennend onderzoek naar het vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval: hoe is dit georganiseerd en welke behoeften leven er bij docenten en instellingen? Mbo-instellingen worden gestimuleerd om te werken aan bijvoorbeeld doorlopende leerlijnen, opvangklassen voor deelnemers die geen studiekeuze kunnen maken en zorgfaciliteiten. Voor veel van die maatregelen is het van belang dat vroegtijdig gesignaleerd is dat deelnemers dreigen uit te vallen. Zo kan de school of de hulpverlening tijdig ingrijpen. Praktijktheorieën Er is nog niet veel bekend over het procedures van het identificeren van deelnemers die het risico lopen om uit te vallen.

Met dit verkennende onderzoek naar het vroegtijdig signaleren van voortijdige onderwijsuitval wil ECBO een indruk krijgen van de praktijktheorieën waarover docenten beschikken wanneer het gaat om vroegtijdige signalering van voortijdig schoolverlaten, hoe de signalering is georganiseerd in de instellingen en aan wat voor inzichten behoefte is binnen de mbo-instellingen.

Belang van signalering

De publicatie Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval heeft tot doel 1) docenten in het mbo in staat te stellen kritisch te reflecteren op hun eigen praktijktheorieën aangaande deze problematiek en 2) het gesprek tussen docenten, management en stafmedewerkers op gang te brengen over de wijze van signaleren, mogelijke verbeterpunten en het belang van een goede signaleringspraktijk. Meer informatie Van het onderzoek naar vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval verschenen een publieksversie en een uitgebreide onderzoeksverantwoording.

Download de onderzoekspublicatie