Vraag naar vaardigheden

Auteurs:

Amélia Roman

Publicatiedatum:


Thema's:

Arbeidsmarkt - Onderwijs, Basisvaardigheden

APA-referentie:

Román, A. (2011). Vraag naar vaardigheden: Een verkenning van de literatuur en beschikbare databronnen. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Verkenning van de literatuur en beschikbare databronnen De veranderende vraag naar competenties kan worden opgevangen door strategisch onderwijsbeleid. Maar hoe weet het beroepsonderwijs of werkgevers tevreden zijn met het aanbod van vaardigheden? ECBO verkende de literatuur en beschikbare databronnen. De veranderende vraag naar competenties kan worden opgevangen door strategisch onderwijsbeleid. Maar hoe weet het beroepsonderwijs of werkgevers tevreden zijn met het aanbod van vaardigheden? ECBO verkende de literatuur en beschikbare databronnen. De arbeidsmarkt is altijd in beweging. Laaggeschoold werk trekt weg uit Nederland, de vraag naar hoger opgeleid personeel groeit. Ook sectoren en beroepen zelf veranderen, en daarmee ook de eisen die het bedrijfsleven stelt aan (vaardigheden en competenties van) het personeel.

Vraag naar informatie

Hebben onderwijsinstellingen genoeg informatie over deze ontwikkelingen in de vraag naar vaardigheden om hierop te kunnen inspelen met strategisch onderwijsbeleid? En zijn werkgevers tevreden met huidige aanbod van competenties en vaardigheden door mbo-opgeleiden? Deze laatste vraag wordt in het Actieplan Focus op Vakmanschap zelfs voorgesteld als indicator bij de financiering van het onderwijs.

Download de onderzoekspublicatie