Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid over het jaar 2007

Auteurs:

Willem Houtkoop

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Houtkoop, W. (2008). Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid over het jaar 2007. Amsterdam: Max Goote Kenniscentrum in opdracht van CINOP.

Korte samenvatting:

Met het Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 (verder Aanvalsplan) doet de Nederlandse regering een omvattende poging om het probleem van laaggeletterdheid in verschillende levensfasen en in verschillende contexten aan te pakken. De resultaten van de in het Aanvalsplan opgesomde activiteiten worden jaarlijks gemeten en geëvalueerd en de resultaten daarvan vinden hun weerslag in een jaarlijkse voortgangs-rapportage aan de Tweede Kamer. Op grond van deze voortgangsrapportages kan het Aanvalsplan zonodig tussentijds worden bijgesteld. Deze rapportage heeft betrekking op de voortgang over het jaar 2007, het tweede jaar van het Aanvalsplan.

Download de onderzoekspublicatie