Voorstel bekwaamheidseisen onderwijsondersteunend personeel in het mbo

Waar moeten zij minimaal aan voldoen?

Auteurs:

Karel Kans, Patricia Brouwer, Carlos van Kan, Dina Medanhodzic & Marga Kemper

Publicatiedatum:


Thema:

Docenten / opleiders

APA-referentie:

Kans, K., Brouwer, P., Van Kan, C., Medanhodzic, D., & Kemper, M., m.m.v. Nieuwenhuis, L. (2016). Voorstel bekwaamheidseisen onderwijsondersteunend personeel in het mbo. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Minister Bussemaker van OCW ontving vrijdag 10 juni 2016 van de beroepsvereniging van opleiders in het mbo (BVMBO) een voorstel voor bekwaamheidseisen voor onderwijsondersteunend personeel in het mbo. Bekwaamheidseisen beschrijven de basis waaraan onderwijsondersteunend personeel minimaal aan moet voldoen om hun werk goed uit te kunnen voeren. Ze hebben betrekking op onderwijsondersteunende werkzaamheden die direct verband houden met het onderwijsleerprocedures. Deze werkzaamheden kunnen door medewerkers uit diverse functies worden uitgevoerd, zoals instructeurs. Richtinggevend voor opleiding De bekwaamheidseisen zijn in de toekomst richtinggevend voor de opleidingen voor onderwijsondersteunend personeel in het mbo. De eisen vormen daarnaast een leidraad voor het niveau dat verwacht mag worden van zij-instromers die deze onderwijsondersteunende werkzaamheden uitvoeren alsmede voor het bekwaamheidsonderhoud van het huidige personeel. Voor en door de beroepsgroep Bij de totstandkoming van het voorstel is de beroepsgroep zelf op verschillende manieren betrokken geweest. In regionale bijeenkomsten heeft de beroepsgroep meerdere malen input gegeven, waarna een groot aantal onderwijsondersteuners online op het volledige voorstel heeft gereageerd. Ook andere belanghebbende partijen, waaronder studenten, ouders en de bevoegde gezagsorganen in het mbo hebben het voorstel voor bekwaamheidseisen van feedback voorzien. De BVMBO is bij het opstellen van de bekwaamheidseisen ondersteund door ECBO, het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de HAN en CINOP.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op