Vocational education and training in the Netherlands

Short description

Auteurs:

Cedefop

Publicatiedatum:


Thema's:

Arbeidsmarkt - Onderwijs, Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Cedefop (2016). Vocational education and training in the Netherlands: short description. Luxembourg: Publications Office. Cedefop information series. http://dx.doi.org/10.2801/476727

Korte samenvatting:

In deze korte beschrijving beoogt Cedefop, het Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, bij te dragen tot een beter begrip van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Nederland. Het biedt inzicht in de belangrijkste kenmerken en het benadrukt de recente ontwikkelingen in het beleid. Het beroepsonderwijs in Nederland is zeer uitgebreid, flexibel en heeft goede resultaten op de arbeidsmarkt. De Nederlandse ervaring leert dat een effectief beroepsonderwijssysteem vereist om te blijven aanpassen aan wat de arbeidsmarkt en de maatschappij nodig hebben. Het vinden van een goede balans tussen toegankelijkheid, kwaliteit en efficiency is een constante uitdaging. In de afgelopen jaren, is het beleid gericht op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en het stroomlijnen van de kwalificaties. Recent beleid is gericht op het verhogen van de kwaliteit en de efficiëntie door het verminderen van de duur van het programma en door het versterken van op prestaties gebaseerde financiering. Deze en andere maatregelen profiteren van een traditie van evidence informed beleid en praktijk . Naast deze short description, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, vindt u hier de Nederlandstalige uitgave

Download de onderzoekspublicatie