Vmbo Carrousel: bewustere loopbaankeuzes door bedrijfsbezoeken

Aanvullend literatuuronderzoek

Auteurs:

Jan Neuvel & Wil van Esch

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Neuvel, J., & Van Esch, W. (2008). Vmbo Carrousel: bewustere loopbaankeuzes door bedrijfsbezoeken. Aanvullend literatuuronderzoek. 's-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Calibris heeft een aanpak ontwikkeld voor de loopbaanbegeleiding van vmbo’ers met als doel ze via bezoeken aan bedrijven uit de sectoren Zorg, Welzijn en Sport ervaring te laten opdoen met beroepen uit die sectoren, zodat ze eind klas 4 een bewustere en weloverwogen beroepskeuzekunnen maken en een daarbij passende keuze voor een opleiding in het mbo. Naast een empirisch onderzoek naar de effectiviteit van die aanpak, heeft CINOP Expertisecentrum in opdracht van Calibris een literatuuronderzoek uitgevoerd met het doel na te gaan of de aanpak van vmbo Carrousel in overeenstemming is met recente theorieën over de loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding van jongeren en of de aanpak aansluit bij de loopbaanontwikkeling van ongeveer 14- à 15-jarige vmbo’ers.

Download de onderzoekspublicatie