VM2 op weg naar resultaat, tussenrapportage VM2-experimenten 2010-2011

Tussenonderzoek naar de resultaten van VM2: aantal vsv'ers daalt.

Auteurs:

Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens & Machiel Bouwmans m.m.v. Ed Weijers & Marloes Keijzer

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Van Schoonhoven, R., Heijnens, D., & Bouwmans, M., m.m.v. Weijers, E., & Keijzer, M. (2011). VM2 op weg naar resultaat, tussenrapportage VM2-experimenten 2010-2011. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

De overstap van vmbo naar mbo is voor veel jongeren een struikelblok. VM2, één van de experimenten die de overgang naar een vervolgopleiding moet vereenvoudigen, blijkt succesvol. Met VM2 hoeven vmbo-leerlingen niet over te stappen naar een andere school. Een opleiding mbo-niveau 2 wordt samengevoegd met de bovenbouw van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. De leerlingen krijgen les in hun eigen vertrouwde school, van leraren die ze al kennen. En kunnen zo hun startkwalificatie halen, in principe zelfs in 3 jaar. Minder schoolverlaters De experimenten zijn gestart in 2008, met een tweede tranche in 2009.

De resultaten mogen er zijn, zo blijkt uit de ECBO-tussenmeting VM2 op weg naar resultaat. Belangrijkste opsteker: het aantal voortijdig schoolverlaters daalt. Daarnaast leren de scholen veel van het experiment. Ze krijgen steeds meer oog voor een doorlopende en kwalificerende onderwijsroute naar mbo-niveau 2. Aandachtspunten zijn er ook. De bbl-opleidingen hebben te maken met een terugloop van het leerlingen aantal, waardoor soms naar creatieve oplossingen moet worden gezocht om de experimenten door te laten gaan. De scholen zelf zijn positief over VM2 en willen graag hun ervaringen delen.

Meer weten? De ECBO-tussenmeting VM2 op weg naar resultaat beschrijft doel, opzet en verloop van de experimenten. Ook alternatieve oplossingen voor doorlopende leerlijnen en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten komen aan bod.

Download de onderzoekspublicatie