VM2 experimenten: verandering van context

Eindrapportage schooljaar 2009-2010

Auteurs:

Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens, Machiel Bouwmans & Ed Weijers

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Van Schoonhoven, R., Heijnens, D., Bouwmans, M., & Weijers, E. (2010). VM2 experimenten: verandering van context. Eindrapportage schooljaar 2009-2010. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

De experimenten met nieuwe leerroutes van vmbo- naar mbo-niveau 2 (VM2) zijn twee jaar onderweg. De mensen die inkleuring geven aan experimenten timmeren hard aan de weg en geven daarmee vorm aan interessante, effectieve leertrajecten voor leerlingen. De ontwikkelings­gang die veruit de meeste experimenten doormaken, is positief. Er zijn bovendien duidelijke signalen dat de experimenten leiden tot een daling van het voortijdig schoolverlaten.

Daling uitval

Bij de experimenten die als eerste zijn gestart, is in de overgang van het derde naar het vierde leerjaar vmbo de uitval gedaald van 3% naar 2,2%. Een daling die aanzienlijk groter is dan de daling die zich landelijk voor doet. Aandachtspunten Tegelijkertijd zijn er ook aandachts­punten. De VM2-experimenten kunnen de algemene trend van dalende leerling­aantallen in de basis­beroeps­gerichte leerweg van het vmbo niet keren. Dat is ook niet de opzet van de experimenten geweest. De experimenten worden er in hun ontwikkelings­gang echter wel mee geconfronteerd omdat de groepen VM2-leerlingen erg klein worden. Soms te klein om het experiment in beheers­matig opzicht te kunnen voortzetten.

Download de onderzoekspublicatie