VM2-experimenten in perspectief

Auteurs:

Renée van Schoonhoven, Machiel Bouwmans & Dennis Heijnens m.m.v. Marloes Keijzer

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Van Schoonhoven, R., Bouwmans, M., & Heijnens, D., m.m.v. Keijzer, M. (2012). VM2-experimenten in perspectief – tussenrapportage schooljaar 2011-2012. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Tussenrapportage schooljaar 2011-2012 Eén locatie, één docententeam, één pedagogisch-didactische aanpak. Dat is de kern van het VM2-experiment, waarin vbmo- en mbo-instellingen samenwerken aan een doorlopende leerlijn vmbo-mbo. In opdracht van ECBO monitort Actis de voortgang van het experiment. Eén locatie, één docententeam, één pedagogisch-didactische aanpak. Dat is de kern van het VM2-experiment, waarin vbmo- en mbo-instellingen samenwerken aan een doorlopende leerlijn vmbo-mbo. In opdracht van ECBO monitort Actis de voortgang van het experiment. Sinds 2008 experimenteren verschillen scholen met een VM2-traject. De achterliggende gedachte is dat door de samenwerking en de daaruit voortvloeiende geïntegreerde leeraanpak – die moet leiden tot een startkwalificatie (mbo niveau 2) – voortijdige schoolverlaten (vsv) wordt gereduceerd. Is dat ook zo?

Resultaat

Vanaf de start van het VM2-project verschijnen jaarlijks een tussenrapportage en een eindrapportage over het voorgaande schooljaar. Uit deze monitors blijkt dat de VM2-experimenten die één locatie, één docententeam en één pedagogisch-didactische aanpak tot stand weten te brengen succes boeken: het voortijdig schoolverlaten loopt terug. Tegelijkertijd constateren de onderzoekers een grote variatie in de mate van samenwerking tussen de deelnemende vmbo- en mbo-instellingen.

Samenwerking

De tussenrapportage 2011-2012 gaat nader in op de vraag hoe het beleidsmatige doel (reductie van vsv) wordt bereikt en of de deelnemende scholen er eind 2011 in slagen om samen een inhoudelijk programma op te zetten en uit te voeren. De onderzoekers concluderen dat hoewel vsv terugloopt en de VM2-leerlingen aanzienlijk vaker dan gemiddeld een startkwalificatie halen, vooral de samenwerking een punt van aandacht blijft.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op