Vijf jaar VM2

Samenvatting van de uitkomsten van de VM2-monitor 2008-2012

Auteurs:

Renée van Schoonhoven & Machiel Bouwmans

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Van Schoonhoven, R., & Bouwmans, M. (2013). Vijf jaar VM2. Samenvatting van de uitkomsten van de VM2-monitor 2008-2012. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Onlangs is het eindrapport van het landelijk experiment met de geïntegreerde leerroute VM2 verschenen en door staatssecretaris Dekker (OCW)aangeboden aan de Tweede Kamer. In opdracht van ECBO monitorde Actis de voortgang van het experiment, dat liep vanaf 2008. De kern van VMS is één locatie, één docententeam, één pedagogisch-didactische aanpak. Zo wordt leerlingen in de kwetsbare periode van de overgang van vmbo naar mbo een doorlopende leerlijn aangeboden, in een samenwerking tussen vbmo- en mbo-instellingen. Doel van het VM2-experiment was te onderzoeken of deze aanpak bijdraagt aan een reductie van de kans op uitval.

Nieuwe leerroutes

De staatssecretaris komt in haar brief aan de Tweede Kamer tot de conclusie dat de uitkomsten van het VM2-experiment een goede basis vormen voor de verdere ontwikkeling van nieuwe geïntegreerde leerroutes vmbo-mbo: de vakmanschaproute en de technologieroute.

Pluspunten

Samenvatting van de uitkomsten van de VM2-monitor 2008-2012 laat zien dat het percentage schooluitvallers in deze experimenten significant lager is dan in vergelijkbare groepen. Ook behalen de jongeren in het experiment vaker en sneller een startkwalificatie. Essentieel voor dit succes is een goede regionale samenwerking tussen vmbo en mbo.

Leermomenten

De monitor laat echter ook de minder positieve ervaringen van het experiment zien: relatief veel experimenten zijn voortijdig beëindigd omdat de samenwerking tussen de vmbo- en mbo-instelling niet goed van de grond kwam. Ook switchten VM2-leerlingen gedurende hun opleiding opvallend vaak naar niet-VM2-opleidingen.

Download de onderzoekspublicatie