Verkenning van de deelname van dertigplussers in het technische beroepsonderwijs

De visie van bedrijven en roc’s ten aanzien vanscholing en opleiding

Auteurs:

Marc van der Meer, Erik Fleur, Maurice van Heumen & Dominique Olvers

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Van der Meer, M., Dingemans, K., Fleur, E., Van Heumen, M., & Olvers, D. (2011). Verkenning van de deelname van dertigplussers in het technische beroepsonderwijs. De visie van bedrijven en roc's ten aanzien van scholing en opleiding. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

De financiering van het beroepsonderwijs voor 30-plussers is onderwerp van debat in de Tweede Kamer. ECBO en Hiteq verkenden de mogelijke gevolgen van dit vraagstuk voor de toekomst van het beroepsonderwijs Het kabinet-Rutte is onlangs terugkomen op een voornemen in het regeerakkoord om de kosten van het middelbaar beroepsonderwijs aan volwassenen van 30 jaar en ouder na 2012 niet langer te willen financieren. De minister van Onderwijs stelt nu een alternatieve financieringsvorm voor, waarover de Tweede Kamer eind april in debat gaat. Toekomstscenario Voor welke oplossing ook gekozen wordt, het financieringsvraagstuk blijft actueel. Het gaat immers om de toekomst van het beroepsonderwijs en het maatschappelijk en economisch belang van voldoende en goed opgeleide vakmensen. Met een vergrijzende beroepsbevolking en te weinig instroom van jongeren in vooral technische opleidingen is blijven investeren in de ontwikkelingen van personeel noodzakelijk.

Het onderzoek van ECBO en Hiteq geeft aan dat bedrijven dit scenario onderkennen. Bedrijven zullen blijven investeren in scholing. Ook als de bekostiging voor dertigplussers in het mbo aan de markt wordt overgelaten. Uit het onderzoek blijkt ook dat aantal 30-plussers in het mbo sterk is gestegen. Zeker in de technische sector, waar hun aandeel kan oplopen tot 80% van de deelnemers.

Download de onderzoekspublicatie