Verbindend perspectief op opleiden naar vakmanschap

Expertisegebieden van docenten en praktijkopleiders in het mbo D

Auteurs:

Erica Aalsma, José van den Berg & Elly de Bruijn

Publicatiedatum:


Thema:

Docenten / opleiders

APA-referentie:

Aalsma, E., Van den Berg, J., & De Bruijn, E. (2014). Verbindend perspectief op opleiden naar vakmanschap. Expertisegebieden van docenten en praktijkopleiders in het mbo. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

De publicatie Verbindend perspectief op opleiden naar vakmanschap geeft een antwoord op de vraag welke expertise docenten en praktijkopleiders nodig hebben bij het opleiden van studenten naar vakmanschap. Een kenmerk van het middelbaar beroepsonderwijs is dat het leerprocedures van studenten plaatsvindt op school en in de beroepspraktijk. Zowel docenten als praktijkopleiders spelen in dit leerprocedures een belangrijke rol.

Zicht op totale opleidingsprocedures

Vanuit het perspectief van de student is het belangrijk dat beiden hun ervaring en expertise inbrengen vanuit zicht op het totale opleidingsprocedures dat studenten doorlopen naar startend beroepsbeoefenaar. Kwaliteitsvraagstuk In deze publicatie staat een daarmee verbonden kwaliteitsvraagstuk centraal. Welke expertise wordt van docenten en praktijkopleiders gevraagd in het opleiden van studenten naar vakmanschap? En hoe is deze expertise (door) te ontwikkelen?

Conceptueel model

In antwoord op deze vragen is een conceptueel model ontwikkeld met vier inhoudelijke expertisegebieden die samen met pedagogisch-didactische expertise een verbindend perspectief geven op opleiden naar vakmanschap.

Download de onderzoekspublicatie