Van vmbo naar havo: tweestrijd over tweesprong?

Onderzoek naar de overgang van vmbo naar havo

Auteurs:

Wil van Esch & Jan Neuvel

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Van Esch, W., & Neuvel, J. (2010). Van vmbo naar havo: tweestrijd over tweesprong? Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Na jaren van terugloop stijgt de laatste jaren de toestroom van vmbo’ers (gl/tl) naar het havo. Thans ligt die op ruim 20%. Reeds enige jaren doet ECBO onderzoek naar de overgang van vmbo naar havo. De route vmbo naar havo 4 biedt leerlingen die eerdere keuzes willen bijstellen of laatbloeiers daartoe een mogelijkheid. In eerdere onderzoeken is bij havo-scholen nagegaan hoe zij reageren op de toestroom van vmbo’ers. De achtergrondrapportage waarin de overgang van vmbo naar havo is bekeken vanuit de optiek van vmbo-scholen, is nu beschikbaar; een factsheet, dat de uitkomsten uit dit onderzoek samenvat, verschijnt binnenkort. De meeste havo-scholen stellen allerlei aanvullende toelatingseisen aan vmbo’ers. Vmbo-scholen billijken het stellen van deze extra eisen. Grosso modo kunnen we concluderen dat vmbo’ers het op het havo helemaal niet zo gek doen. Aan de aansluiting vmbo (gl/tl) op het havo is echter nog wel het een en ander te verbeteren. Zo biedt een minderheid van Vmbo’s leerlingen met havo-aspiraties de mogelijkheid om extra leerstof te verwerken. Ook blijkt dat extra aandacht voor vaardigheden die op het havo van belang zijn, zoals plannings­vaardigheid en zelfstandig kunnen werken, op de vmbo’smaar in beperkte mate aanwezig is. Deze studie verschijnt op het moment dat de vraag of het vmbo ook de functie heeft om leerlingen voor te bereiden op het havo, actueel is en laat zien dat havo-scholen de toegang met name reguleren door additionele toelatingsvoorwaarden te stellen. Deze praktijk roept de vraag op of meer structurele aandacht voor vmbo’ers met havo-ambitie op zowel vmbo als op havo niet een meer aangewezen weg is.

Download de onderzoekspublicatie