Van losse ingrediënten naar smakelijk gerecht

Ontwerpgericht onderzoek & ontwerp- en veranderingsprocedures van hybride leeromgeving in het horecaonderwijs

Auteurs:

Ilya Zitter & Aimée Hoeve & Erica Aalsma

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Zitter, I., & Hoeve, A., m.m.v. Aalsma, E. (2016). Van losse ingrediënten naar smakelijk gerecht. Een ontwerpgericht onderzoek naar een hybride leeromgeving in het horecaonderwijs. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

In deze dubbelpublicatie beschrijven de onderzoekers de doorontwikkeling van een hybride leeromgeving bij de Middelbare Horeca School (MHS) van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch. De Middelbare Horeca School ontwikkelde zich van een praktijkgerichte onderwijsafdeling tot een hybride leeromgeving, waar schoolse leerproceduressen zich verweven met leerproceduressen in de beroepspraktijk. Gedurende vier jaar (2010-2013) hebben de onderzoekers de ontwikkelingen binnen de MHS gevolgd, expliciet gemaakt en vastgelegd om lessen te kunnen trekken over het ontwerpen van hybride leeromgevingen. Lessen met een dubbel karakter Aan de ene kant gaan deze lessen over de ontwerpprincipes op basis waarvan ook in andere contexten een hybride leeromgeving kan worden ontworpen. Deze ontwerpprincipes bieden handvatten om het concept ?hybride leeromgevingen? in de eigen praktijk inhoudelijk vorm te geven. Met inhoud alleen kom je er niet. Aan de andere kant is ook aandacht nodig voor het procedures: het procedures van ontwerpen en veranderen. De geleerde lessen hebben dus ook betrekking op het ontwerpprocedures en het sturing geven aan de bijbehorende verandering. Inzichten voor een breed publiek Deze dubbelpublicatie beschrijft de Middelbare Horeca School als een casestudy die interessante inzichten biedt voor een breed publiek: beleidsmakers werkzaam in instituutsgebonden en landelijke beleidsproceduressen, (praktijkgerichte) onderzoekers, onderwijsmanagers of projectleiders in besluitvormings- en innovatieproceduressen, onderwijsontwikkelaars die leeromgevingen met een hybride karakter aan het vormgeven zijn. En last but certainly not least, opleiders die werkzaam zijn in leeromgevingen met een hybride karakter. Twee delen Deze publicatie bestaat uit twee delen, gebundeld in één boek. In de digitale versie staan beide delen in één pdf-bestand. Het eerste deel van de publicatie beschrijft het praktijkgerichte onderzoek naar de achterliggende ontwerpprincipes. Het tweede deel gaat in op het procedures van ontwerpen en veranderen.

Download de onderzoekspublicatie