Tussenevaluatie Sectorplannen 2017

In opdracht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Auteurs:

Siemen van der Werf, Karel Kans, Jelle Zwetsloot, Joris Cuppen, Rozemarijn van Toly, Alieke Hofland & Arjan Heyma

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Van der Werff, S., Kans, K., Zwetsloot, J., Cuppen, J., Van Toly, R., Hofland, A., & Heyma, A. (2017). Tussenevaluatie sectorplannen 2017. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek i.s.m. ecbo.

Korte samenvatting:

Sectorplannen hebben twee hoofddoelen: het overbruggen van de crisis en het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt. Deze evaluatie behandelt het procedures, het bereiken van de doelen, het effect op de betrokkenheid en samenwerking bij de sociale partners en de vorm van de subsidie. Eind 2013 is de subsidieregeling cofinanciering van de sectorplannen in werking getreden. Met deze regeling worden werkgevers- en werknemersorganisaties voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden.

Sectorplannen hebben twee hoofddoelen: het overbruggen van de crisis en het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt. Deze evaluatie behandelt het procedures, het bereiken van de doelen, het effect op de betrokkenheid en samenwerking bij de sociale partners en de vorm van de subsidie. De tot en met augustus 2017 afgeronde sectorplannen hebben ruim 181 duizend deelnemers ondersteund. Dit is 70 procent van het oorspronkelijk beoogde aantal deelnemers. De sectorplannen hebben vooral tot versterking van de arbeidsmarktpositie voor deelnemende werknemers geleid. De vorm van de Regeling cofinanciering sectorplannen heeft enerzijds geleid tot meer draagvlak voor maatregelen en samenwerking tussen sociale partners, anderzijds heeft het vooral de goed georganiseerde sectoren in staat gesteld deel te nemen. De eerste tussenevaluatie van de sectorplannen laat zien dat de effecten van de tot eind augustus 2017 afgeronde sectorplannen zich vooral voordoen op individueel niveau, voor deelnemende werknemers die bijvoorbeeld scholing hebben gehad of begeleid zijn naar een nieuwe baan.

Op macroniveau blijken de sectorplannen op korte termijn minder effectief. Dat komt omdat de uitvoering van de plannen vertraging opliep, waardoor veel maatregelen pas aan het eind van de crisis zijn uitgevoerd. Het subsidie-instrument heeft in brede zin tot versterking van de arbeidsmarkt geleid. Zonder overheidssubsidie hadden veel maatregelen niet bestaan en waren veel andere op kleinere schaal uitgevoerd en de gevolgen voor individuele deelnemers zijn positief geweest. Het doel van het overbruggen van de crisis is slechts in beperkte mate bereikt. De sectorplannen hebben voor financiering gezorgd voor maatregelen waar vanwege de crisis bij werkgevers en sectorfondsen niet voldoende geld voor beschikbaar was. Het belangrijkste hierbij is de financiering die de sectorplannen hebben geleverd voor extra leerwerkplekken. Hierdoor hebben bedrijven ondanks de crisis de instroom van nieuw personeel op peil kunnen houden en hebben bbl-leerlingen een leerwerkplek kunnen vinden en zo hun opleiding kunnen afronden.

Download de onderzoekspublicatie