Toerusting over de levensloop

Een beschouwing over institutionele herijking op het grensvlak van onderwijs en arbeidsmarkt

Auteurs:

Judith van der Veer, Marc van der Meer & Anton Hemerijck

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Van der Veer, J., Van der Meer, M., & Hemerijck, A. (2014). Toerusting over de levensloop: naar een verbindende leerarchitectuur in het (beroeps)onderwijs. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Met de beschrijving van de levensloop van twee fictieve jongeren illustreren de auteurs van Toerusting over de levensloop een beschouwing over institutionele herijking op het grensvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Het beroepsonderwijs bevindt zich in een complex en dynamisch krachtenveld. De vraag naar personeel en de eisen die het bedrijfsleven aan vakmensen stelt, zijn voortdurend in beweging, net als kwaliteitscriteria en de opleidingsvoorkeuren van studenten. De dynamiek van het krachtenveld vraagt van het beroepsonderwijs een voortdurende herijking van de opbrengsten als initiële onderwijsvoorziening.

Positie mbo

Achter deze aanpassingsagenda gaat evenwel een groter vraagstuk schuil: dat van de positie van het middelbaar beroepsonderwijs als collectieve maatschappelijke voorziening. Met de vergaande technologische veranderingen op de arbeidsmarkt en de aanpassingen in de leerlingenstromen, is het dringend nodig om een langetermijnvisie te ontwikkelen op de structuur, toegankelijkheid en positionering van het beroepsonderwijs. Bijzondere aandacht vraagt de plaats van het beroepsonderwijs in de levensloop.

Trends in levensloop

Deze publicatie illustreert deze vraagstukken aan de hand van de levensloop van twee fictieve jongeren, Tamara en Dennis. Welke maatschappelijke ontwikkelingen en sociaaleconomische trends worden in hun levensloop zichtbaar? Via deze denkoefening komen de auteurs uit bij de vraag naar de noodzaak van een toerustingsagenda voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Meer informatie

Dit position paper is uitgevoerd door het Talma Instituut, Vrije Universiteit Amsterdam (VU) in opdracht van ECBO. Dr. Judith van der Veer is postdoc en docent bestuur en beleid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Prof. dr. Marc van der Meer is bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt aan de Tilburg Law School (Tilburg University) en verbonden aan SBB. Prof. dr. Anton Hemerijck is hoogleraar Institutionele Beleidsanalyse aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Professor of Social Policy aan de London School of Economics and Political Science.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op