Move21 | Toekomstgerichte vaardigheden in ontwikkeling in het mbo

Een nieuw perspectief op 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden uit de praktijk

Auteurs:

Pieter Baay, Karien Coppens, Alieke Hofland, Andrea Klaeijsen, Ester Scholten (ECBO), Tessa Jenniskens, Bianca Leest (KBA Nijmegen)

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Baay, P., Coppens, K., Hofland, A., Klaeijsen, A., Scholten, E., Jenniskens, T., & Leest, B. i.s.m. Bijman, D., Ferket, R., & Smulders, N. (2020). Toekomstgerichte vaardigheden in ontwikkeling in het mbo: Een nieuw perspectief op 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden uit de praktijk. 's-Hertogenbosch: ECBO i.s.m. KBA Nijmegen.

Korte samenvatting:

Praktijkpublicatie – samenvatting
De praktijkpublicatie is samen met een handreiking en instrumentenoverzicht het resultaat van het driejarig, praktijkgericht Move21-onderzoek. Deze samenvatting van het onderzoek zet kort uiteen wat onderzocht is, hoe dit is gedaan en wat de belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn. Welke 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden zijn belangrijk in het mbo en hoe geeft het mbo hier aandacht aan? Hoe dragen innovatieve onderwijsvoorbeelden van mbo-instellingen bij aan de ontwikkeling van deze vaardigheden? En in hoeverre kan formatief toetsen gerealiseerd worden en hoe is dit van toegevoegde waarde in de onderwijsvoorbeelden?

Resultaat: 7-stappenplan
De activiteiten, inzichten en opgedane ervaringen uit het project zijn vertaald in een 7-stappenplan. Het plan kan docenten en onderwijskundigen helpen om de visie en aanpak voor formatief beoordelen van 21ste-eeuwse vaardigheden te expliciteren, goed te onderbouwen, uniform te maken en de formatieve beoordelingspraktijk systematisch te verbeteren. Dit plan wordt uitgelegd in de handreiking. Een uitgebreidere toelichting op de onderzoeksmethodiek en suggesties voor vervolgonderzoek staan in de onderzoeksverantwoording.

Andere producten van het praktijkgerichte onderzoek Move21

Gerelateerde artikelen