Move21 | Toekomstgerichte vaardigheden in beeld

Verantwoording NRO-project MOVE21

Auteurs:

Pieter Baay, Karien Coppens, Ester Scholten, Andrea Klaeijsen (ECBO) Tessa Jenniskens, Bianca Leest (KBA Nijmegen), Migchiel van Diggelen, Kim Dirkx en Desirée Joosten-ten Brinke (Open Universiteit)

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Baay, P., Coppens, K., Scholten, E., Klaeijsen, A., Jenniskens, T., Leest, B., Van Diggelen, M., Dirkx, K., & Joosten-ten Brinke, D. (2020). Toekomstgerichte vaardigheden in beeld: Verantwoording NRO-project MOVE21. 's-Hertogenbosch: ECBO i.s.m. KBA Nijmegen en Open Universiteit.

Korte samenvatting:

In het onderzoek Move21 staat de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaan-competenties en burgerschapsvaardigheden van mbo-studenten centraal. Welke vaardigheden komen aan bod in enkele vernieuwende onderwijsactiviteiten? Kunnen we een instrument maken waarmee we ontwikkeling in die vaardigheden bij studenten kunnen zien? En dragen de onderwijsactiviteiten bij aan deze ontwikkeling en is er een meerwaarde van formatief beoordelen? Om deze vragen te beantwoorden is het driejarige onderzoeksproject Move21 gestart, waarin onderwijs- en onderzoekspartners gezamenlijk optrokken. Er zijn vier innovatieve onderwijsactiviteiten bij verschillende mbo-scholen onderzocht:

  1. Het Kunst- en Cultuurarrangement van ROC Friese Poort
  2. Het Techniek Atelier van het Koning Willem I College
  3. Het Mentor Programma Friesland van Friesland College, ROC Friese Poort, Nordwin College, NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein.
  4. Regulier Loopbaan- en burgerschapsprogramma van mbo Rijnland

Aanbevelingen voor de onderwijspraktijk 
Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er drie aanbevelingen voor de onderwijspraktijk geformuleerd:

  • Breng 21ste-eeuwse vaardigheden onder in een leerlijn
  • Breng vaardigheden en vaardigheidsontwikkeling in beeld
  • Investeer in de docent/coach.

De activiteiten, inzichten en opgedane ervaringen gedurende het project zijn vertaald in een 7-stappenplan (zie de handreiking). Het 7-stappenplan kan docenten en onderwijskundigen ondersteunen de visie en aanpak voor formatief beoordelen van 21ste-eeuwse vaardigheden te expliciteren, goed te onderbouwen, uniform te maken en de formatieve beoordelingspraktijk systematisch te verbeteren.

Andere producten van het praktijkgerichte onderzoek Move21

Download de onderzoekspublicatie

Gerelateerde artikelen

Nederlands en Rekenen in het mbo | Kennisproducten en professionaliseringsaanbod

Handleidingen formatieve toetstechnieken voor Nederlands en Rekenen