Toekomst educatie vanuit perspectief roc’s

Onderzoek Stichting Lezen & Schrijven

Auteurs:

Paul Steehouder & Pieter Baay m.m.v. Evie Jansens

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Steehouder, P., & Baay, P., m.m.v. Jansens, E. (2016). Toekomst van de educatie vanuit het perspectief van roc’s. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Stichting Lezen Schrijven heeft ECBO opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de toekomstverwachtingen van afdelingen educatie bij roc’s. Welke rol kunnen en willen zij spelen nu – sinds 1 januari 2015 – de verplichte inkoop bij roc’s stapsgewijs wordt afgebouwd? Dit onderzoek gaat over de toekomstverwachtingen van afdelingen educatie bij roc’s. Het bestaat uit twee delen; een inventarisatie middels een vragenlijst bij alle roc’s en een serie verdiepende gesprekken met het management van educatie. Het onderzoek geeft inzicht in de daadwerkelijke en verwachte aantallen deelnemers educatie en de daarbij betrokken docenten en vrijwilligers. Ook levert het informatie op over regionale samenwerking en het beleid van gemeenten en roc’s met betrekking tot educatie.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op