Taalniveaus op het mbo

De leesvaardigheid van Nederlandse mbo'ers in (inter)nationaal perspectief

Auteurs:

Annemarie Groot, Willem Houtkoop, Paul Steehouder & Marieke Buisman

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Groot, A., Houtkoop, W., Steehouder, P., & Buisman, M. (2015). Taalniveaus op het mbo. De leesvaardigheid van Nederlandse mbo’ers in (inter)nationaal perspectief. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Deze publicatie gaat over de taalvaardigheid van mbo’ers en wat we daarover uit onderzoek weten. Hoe staat de taalvaardigheid van Nederlandse mbo’ers ervoor vergeleken met mbo’ers in andere landen en vergeleken met jongeren van andere opleidingsniveaus en in Nederland? Maar ook andere vragen komen aan bod: hoe is de taalvaardigheid van jongeren ontwikkeld door de tijd? Is er een relatie tussen het taalniveau van mbo’ers en hun achtergrondkenmerken? En hoe gebruiken mbo’ers lees- en schrijfvaardigheden op het werk en in het dagelijks leven?

Internationaal vergelijkende onderzoeken

Om deze vragen te beantwoorden maken de onderzoekers gebruik van meerdere internationaal vergelijkende onderzoeken naar taal- en rekenvaardigheden en probleemoplossend vermogen: IALS, ALL, PISA en PIAAC. Er wordt een zo compleet mogelijk beeld geschetst hoe het er met de taalvaardigheid van de Nederlandse mbo’ers voor staat. Aandacht voor Nederlandse taal in het mbo Taal- en rekenvaardigheden zijn van doorslaggevend belang voor het succes van studenten in hun onderwijscarrière. Vanwege zorgen over het taalniveau van Nederlandse jongeren was er de afgelopen jaren hernieuwde aandacht voor Nederlandse taal als onderdeel van het curriculum in het middelbaar beroepsonderwijs.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op