Taal terug op het mbo

Beleid en praktijk van (nieuw) taalonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs

Auteurs:

Eline Raaphorst & Paul Steehouder

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Raaphorst, E., & Steehouder, P. (2010). Nederlandse taal in het mbo: beleid en praktijk. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

Maar op tamelijk uiteenlopende manieren. In het nieuwe taallandschap komen tal van verrassende inzichten, methodieken en interventies tot bloei, zo blijkt uit het rapport Nederlandse taal in het mbo: beleid en praktijk. Zo ongeveer elke onderwijsinstelling zoekt eigen wegen, legt andere accenten. Een inspiratiebron en tegelijk vergelijkingsmateriaal voor scholen en beleidsmakers. Te hopen is dat dit onderzoek bijdraagt aan waar het allemaal om draait: betere, adequate taalprestaties van mbo-studenten, voor een sterker functioneren in beroep en maatschappij.

Download de onderzoekspublicatie