Synthese van leren en innoveren

Onderzoek waarin een aantal innovatieaanpakken wordt doorgelicht

Auteurs:

Marjan Glaudé, Fred Verbeek & Haske Vlokhoven

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Glaudé, M., Verbeek, F., & Vlokhoven, H. (2009). Synthese van leren en innoveren. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

Om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij succesvol innovatiebeleid hebben verschillende subsidieverstrekkers monitor- en auditaanpakken ontwikkeld. Deze MA-methodieken zijn erop gericht om onderwijsinstellingen te activeren via systematische reflectie zelf op een valide en betrouwbare manier de voortgang en opbrengsten van innovatieproceduressen vast te stellen en te benutten voor (bij)sturing. De gedachte is dat de methodieken kennis opleveren die de instellingen in staat stelt hun handelen te verbeteren. Innoveren en leren worden expliciet met elkaar verbonden waardoor, zo is de veronderstelling, onderwijsinstellingen in de toekomst succesvol met innovatie bezig kunnen zijn.

Download de onderzoekspublicatie