Support voor peer support?

Auteurs:

Régina Petit, Maren Thomsen & Ellen Verheijen

Publicatiedatum:


APA-referentie:

Petit, R., Thomsen, M., & Verheijen, E. (2013). Support voor peer support? De opbrengsten van begeleiding door ouderejaarsstudenten in het mbo. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Uit onderzoek buiten Nederland weten we al langere tijd dat studenten profijt kunnen hebben van peer support: begeleiding door een medestudent. Ook in het Nederlandse onderwijs komt peer support voor, al is dit nog relatief schaars. ECBO onderzocht de opbrengsten van peer support op enkele mbo-instellingen.
Voor een deel van de studenten blijkt de begeleiding door een ouderejaars goed te functioneren en aanwijsbare meerwaarde te hebben in het aanleren van algemene vaardigheden en het zelfstandig sturen van het leerproces.

Vruchten plukken

Voor een ander deel was er na de aanloop van training en voorbereiding uiteindelijk een te gering aantal contacturen tussen supporter en supportee om er daadwerkelijk de vruchten van te plukken. Het leert ons dat peer support meerwaarde kan hebben, maar dat een goede implementatie niet eenvoudig is. Dit vergt een doordachte organisatie en begeleiding door de opleiding.

Download de onderzoekspublicatie