Succesfactoren voor verduurzaming van leren & werken

Auteurs:

Marja van den Dungen & Anneke Westerhuis

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Van den Dungen, M., & Westerhuis, A. 2010). Succesfactoren voor verduurzaming van leren & werken. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Onderzoek door ECBO voor de projectdirectie Leren & Werken. ECBO deed voor de projectdirectie Leren Werken onderzoek naar de succesfactoren voor verduurzaming van leren en werken. Op 15 december 2010, op de slotbijeenkomst ?Leren en werken op de rails? werd de uitkomst van dit onderzoek gepresenteerd. Samenwerkingsverbanden die ‘ingespeeld’ zijn, kunnen makkelijk nieuwe initiatieven en subsidies vertalen naar locale en regionale behoeften. Indien er al een REKO, POWI, POA of een ander onderwijs-arbeidsmarkt-samenwerkingsverband in een regio bestaat, dan draagt dit bij om snel met behulp van de subsidies leren en werken zinvolle initiatieven in de regio’s te ontwikkelen. Samenwerkingspartners met visie zijn een belangrijke, zo niet de belangrijkste succesfactor. Andere succesfactoren: identiteit en bindend vermogen, sterke schakels, urgentiebesef, leren in samenwerken en eigen kracht. Al ontmoeten regionale en sectorale projecten elkaar niet altijd, Leren en Werken staat wel degelijk op de kaart, is de conclusie van onderzoekers Marja van den Dungen en Anneke Westerhuis.

Download de onderzoekspublicatie