Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld

Replicatieonderzoek naar het effect van populatieverschillen op de studieresultaten in roc's

Auteurs:

Rob Schipperheyn, Jan Neuvel, Joris Brekelmans & Anneke Westerhuis

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Schipperheyn, R., Neuvel, J., Brekelmans, J., & Westerhuis, A. (2015). Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld: replicatieonderzoek naar het effect van populatieverschillen op de studieresultaten in roc’s. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

De replicatie betreft de vergelijking van het studiesucces in de roc’s binnen de G4 met het succes in de roc’s buiten de G4 en het zoeken naar een verklaring voor de achterblijvende resultaten in de roc’s binnen de G4 in termen van populatieverschillen.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op