Stimuleren van leven lang leren

Een internationaal verkennende analyse

Auteurs:

Gerla Breugel, Patricia Gielen, Andries de Grip & Loek Nieuwenhuis

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Breugel, G., Gielen, P., De Grip, A., & Nieuwenhuis, L. (2012). Stimuleren van leven lang leren; Een internationaal verkennende analyse. Dit onderzoek is uitgevoerd door IVA Beleidsadvies, Universiteit Tilburg en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Universiteit Maastricht in opdracht van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

De Europese beleidsagenda staat vol met initiatieven om de kenniseconomie een nieuwe impuls te geven. In Stimuleren van leven lang leren zoomen de auteurs in op ontwikkelingen die zich elders in Europa voltrekken op dit terrein van wat onder één noemer wordt genoemd een leven lang leren. De deelname aan een leven lang leren in Nederland blijft achter bij de beleidsdoelstellingen. De EU-doelstelling is al wel behaald, maar we blijven achter bij de eigen ambities. Sterker nog: de ontwikkeling van het deelnamecijfer aan een leven lang leren lijkt te stagneren.

Regulering

Verschillende publicaties hebben verschillende verklaringen voor deze ontwikkeling opgeleverd, die echter geen van alle afdoende lijken. De onderzoekers van ECBO veronderstellen dat een passende verklaring gezocht moet worden in het ontbreken van reguleringsmaatregelen. Internationale vergelijking De auteurs bespreken drie van deze maatregelen – de financiering, de wettelijke regeling en toegankelijkheid van leven lang leren ? in vier landen met een relatief hoge deelname in postinitiële scholing en tegelijkertijd een uiteenlopende traditie op dit terrein: Denemarken, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Actieve rol

De auteurs zijn terughoudend over de vraag of Nederland van deze ervaringen veel kan leren. Ze pleiten echter wel voor een actieve rol van de overheid bij het verdere initiëren van een leven lang leren. Daarbij zou sprake moeten zijn van een integrale benadering en experimenten op lokaal niveau, waarvan de goede voorbeelden verder verspreid kunnen worden. Dit onderzoek is uitgevoerd door IVA Beleidsadvies, Universiteit Tilburg en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Universiteit Maastricht in opdracht van ECBO.

Download de onderzoekspublicatie