Sterk punt. De werking van Servicepunten Techniek.

Een advies over te nemen vervolgstappen

Auteurs:

Karel Kans & Matthieu Mes

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Kans, K., & Mes, M. (2015). Sterk punt. Onderzoek naar de werking van Servicepunten Techniek. Den Bosch: Centrum voor Innovatie van Beroepsopleidingen.

Korte samenvatting:

ECBO onderzocht in samenwerking met CINOP de werking van Servicepunten Techniek. Ondernemers in de technische branche kunnen binnen het Servicepunt Techniek (SPT) terecht voor informatie en advies op het gebied van personeel. Het servicepunt wil werkzoekenden of met ontslag bedreigde technici direct bemiddelen naar (ander) werk. Het onderzoek vond plaats in opdracht van A+O Metalektro. Sociale partners van A+O hebben binnen het Sectorplan Metalektro ruimte gecreëerd om bestaande SPT’s te updaten en uit te breiden met enkele nieuwe SPT’s (in wording). Ter voorbereiding hierop is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de werking van de huidige SPT’s en het formuleren van een advies over de te nemen vervolgstappen.

Resultaten van het onderzoek laten zien dat de SPT’s op een aantal punten overeenkomsten vertonen, maar dat er ook verschillen zijn waar te nemen. Deze verschillen zitten vooral in:type activiteiten (wel of geen arbeidsbemiddeling, faciliteren van scholing); wel of niet aanpakken specifieke thema’s (bijvoorbeeld op het gebied van stage of bemiddeling van specifieke doelgroepen); financiering (mate waarin budget beschikbaar is); samenstelling (type organisaties dat bij een SPT is aangesloten en rol van iedere betrokkene); fase in ontwikkeling (sommige SPT’s zijn recent (her)gestart en bouwen op, andere SPT’s zijn in volle uitvoering). A+O Metalektro heeft op basis van dit onderzoeksrapport SPT’s de mogelijkheid gegeven gericht met een aantal verbeterpunten en acties

Download de onderzoekspublicatie