Staalkaart van educatieve netwerken in de regio Utrecht

Een verkenning van regionale netwerken.

Auteurs:

Ria Groenenberg

Publicatiedatum:


Thema's:

Arbeidsmarkt - Onderwijs, Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Groenenberg, R. (2008). Staalkaart van educatieve netwerken in de regio Utrecht. Een verkenning van het regionale net werk vo, bve, lerarenopleidingen vo/bve, Faculteit Educatie, HU. 's-Hertogenbosch: CINOP.

Korte samenvatting:

Vernieuwing van het beroepsonderwijs is gebaat met een ketenaanpak waarin scholen voor hbo, mbo en vmbo met het regionale bedrijfsleven samenwerken aan kennisontwikkeling in de regio. Vanuit de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht is in de regio Utrecht een diversiteit aan samenwerkingsinitiatieven gaande met scholenpartners in de beroepskolom en bedrijven om een aanpak te realiseren, waarin onderwijsvernieuwing zich verbindt met professionalisering, regionalisering en netwerkontwikkeling. Het rapport Staalkaart van educatieve netwerken in de regio Utrecht biedt een actueel overzicht van de educatieve netwerken in het Utrechtse beroepsonderwijs. Het perspectief van regionalisering geeft inzicht in de manier waarop kennisontwikkeling tot stand komt.

Download de onderzoekspublicatie