Sociaal Werk(t): Nieuwe kansen voor de mbo’er sociaal werk

Auteurs:

Karel Kans & Lotte Nieuwenhuis

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Kans, K., & Nieuwenhuis, L. (2020).Sociaal Werk(t): Nieuwe kansen voor de mbo’er sociaal werk. ’s-Hertogenbosch: ECBO/Aventus.

Korte samenvatting:

ROC Aventus werkt aan een opleiding Sociaal Werk (SW) die optimale kansen biedt op de arbeidsmarkt voor haar alumni. Gemeenten en welzijnsorganisaties in de regio Stedendriehoek zijn potentiële werkgevers voor deze beginnende professionals. ECBO onderzocht hoe ROC Aventus deze arbeidsmarktkansen voor mbo’ers SW kan vergroten. Aventus gaf in een reactie op de uitkomsten van het onderzoek aan, hoe zij daar in de toekomst mee verder willen.

Aandacht voor competenties

Het onderzoek levert concrete aanbevelingen op voor het onderwijs bij de opleiding SW. Voor een goede inzetbaarheid van alumni bij de welzijnsorganisaties in de regio, vragen deze werkgevers om een aantal competenties. Het gaat om vaardigheden zoals signaleren, het aangaan van contacten, samenwerken en probleemoplossend vermogen. Dit zijn competenties die de mbo-studenten goed in een hybride leeromgeving kunnen ontwikkelen.

Handvatten voor invulling hybride leeromgeving

De opleiding SW ontwikkelt hybride leeromgevingen bij werkgevers in de regio. In het kader van het onderzoek heeft ECBO in samenwerking met ROC Aventus een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van werkgevers, de opleiding en studenten. In de bijeenkomst zijn de voorlopige uitkomsten gedeeld, zijn samen met de aanwezigen uit de verschillende perspectieven prioriteiten gesteld in de te ontwikkelen competenties en hebben zij onderzocht  wat de mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van meer hybride onderwijs. Het resultaat: handvatten voor o.a. docenten van de opleiding SW om invulling te geven aan zo’n leeromgeving. Daarnaast biedt het onderzoek aanknopingspunten om met het werkveld het gesprek aan te gaan over het samen creëren van leerrijke omgevingen op de werkplek. Van welzijnsorganisaties en gemeenten vraagt dit om een aanpassing van het beleid. Zij zullen moeten bewegen om de rol van de mbo’ers SW meer te kunnen benutten in de transitie van het welzijnswerk richting meer preventieve en collectieve projecten.

Download de onderzoekspublicatie