Smal versus breed beroepsonderwijs

Arbeidsmarktpositie en curriculumkenmerken van smalle versus brede mbo-opleidingen

Auteurs:

Johan Coenen, Hans Heijke & Christoph Meng

Publicatiedatum:


Thema's:

Arbeidsmarkt - Onderwijs, Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Coenen, J., Heijke, H., & Meng, C. (2012). Smal versus breed beroepsonderwijs. Arbeidsmarktpositie en curriculumkenmerken van smalle versus brede mbo-opleidingen. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Smal of breed opleiden vormt een steeds terugkerende vraag in het beroepsonderwijs. Zijn afgestudeerden gebaat bij meer algemene vaardigheden of juist bij meer beroepsgerichte vaardigheden? In opdracht van ECBO onderzocht ROA de arbeidsmarktpositie van smal en breed opgeleide mbo’ers. Smalle gespecialiseerde opleidingen geven de afgestudeerden uitzicht op een goed functioneren in een specifiek beroepsdomein. Brede opleidingen bieden weliswaar minder specialistische kennis, maar geven de afgestudeerden bij een minder gunstig arbeidsmarktperspectief in dat specifieke beroepsdomein de mogelijkheid om uit te wijken naar andere beroepsdomeinen.

Algemeen versus specifiek

Naar aanleiding van het Actieplan Focus op Vakmanschap is wederom een discussie ontstaan over de verhouding tussen deze algemene en beroepsspecifieke vaardigheden die in het beroepsonderwijs worden aangeleerd. Deze discussie is zowel elementair ? waar staat het beroepsonderwijs voor ? als principieel: waar hoort het onderwijs aan bij te dragen?

Aanbod afstemmen

De discussie is ook actueel door zowel de versobering in de bekostiging van het beroepsonderwijs als de grote dynamiek die op de arbeidsmarkt bestaat, waardoor beroepen zich snel ontwikkelen. Het is ondoenlijk om het aanbod van opleidingen precies af te stemmen op zowel de toekomstige werkgelegenheid in beroepen als op veranderingen in het beroep zelf. Aan de ander kant dient voorkomen worden dat werkgevers teveel moeten investeren in ontbrekende kennis en vaardigheden van afgestudeerden. Arbeidsmarktpositie In de publicatie Smal versus breed beroepsonderwijs wordt de afweging tussen smal of breed opleiden theoretisch verder uitgewerkt. Ook de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden aan een smalle opleiding versus die van afgestudeerden aan een brede opleiding komt aan bod. Ten slotte wordt nagegaan hoe de afgestudeerden van smalle en brede opleidingen terugblikken op de verschillende aspecten van de gevolgde opleiding, zoals de verkregen competenties en enkele algemene kenmerken van de opleiding. Meer informatie

De publicatie Smal versus breed beroepsonderwijs. Arbeidsmarktpositie en curriculumkenmerken van smalle versus brede mbo-opleidingen kun je hieronder downloaden. De auteurs Johan Coenen, Hans Heijke en Christoph Meng zijn verbonden aan het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. De studie is uitgevoerd in opdracht van ECBO.

Download de onderzoekspublicatie