Slowscan ROC Friese Poort

21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum van ROC Friese Poort Zorg en Welzijn

Auteurs:

Pieter Baay & Rozemarijn van Toly

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Baay, P., & Van Toly, R. (2017). 21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum van ROC Friese Poort Zorg en Welzijn. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

De aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden is de laatste jaren gegroeid. Vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en ondernemendheid zijn helemaal niet nieuw, maar wel anders dan 50 jaar geleden. Deze vaardigheden worden belangrijker dankzij een veranderende arbeidsmarkt en samenleving. ROC Friese Poort erkent het belang van deze vaardigheden en heeft dan ook de ontwikkeling tot meer 21ste-eeuws onderwijs ingezet. Dit doen zij door de inzet van Routeplanner, ontwikkelstudio?s en de Slowscan. De Slowscan is een instrument dat de curriculumaandacht voor de 21ste-eeuwse vaardigheden in kaart brengt. Het biedt handvatten om het gesprek te voeren over 21ste-eeuwse vaardigheden in het onderwijs. En dat alles op een gestructureerde manier, met het gehele onderwijsteam. Bij ROC Friese Poort is de Slowscan ingezet bij de onderwijsteams van de sector Zorg en Welzijn. In dit eindrapport zal worden ingegaan op de uitkomsten van Slowscans bij de onderwijsteams van Zorg en Welzijn van ROC Friese Poort. Op basis hiervan worden door de teams gesignaleerde aandachtspunten voor de toekomst geschetst.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op