Slowscan: 21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum

Een praktisch instrument om het curriculum te bekijken

Auteurs:

Pieter Baay & Ingrid Christoffels m.m.v. Dina Medanhodzic & Sara van Kesteren

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Baay P., & Christoffels, I., m.m.v. Medanhodzic, D., & Van Kesteren, S. (2016). 21ste-eeuwse vaardigheden in het mbo-curriculum. De Slowscan. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

De laatste jaren is de aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden sterk toegenomen. Scholen spreken uit behoefte te hebben aan een praktisch instrument om het curriculum te bekijken. De Slowscan helpt de bestaande onderwijsaandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden in kaart te brengen en identificeert ook mogelijke blinde vlekken. De Slowscan kan via een teamgesprek worden uitgevoerd of digitaal. De arbeidsmarkt en de samenleving worden gekenmerkt door een aantal grote ontwikkelingen. Het onderwijs besteedt daarom steeds meer aandacht aan 21ste-eeuwse vaardigheden. Het is voor docenten en managers niet altijd inzichtelijk hoeveel al gebeurt. De slowscan helpt dit in kaart brengen. Eerste ervaringen tonen dat onderwijsteams al veel doen, maar dat het vaak nog als los zand wordt ervaren. Opbrengst SlowscanKennis over wat de 21ste-eeuwse vaardigheden zijn en uit welke gedragingen deze bestaan. Inzicht dat een student op verschillende plekken en manieren in aanraking komt met de vaardigheden. Identificatie van eventuele blinde vlekken: 21ste-eeuwse vaardigheden die nog (te) weinig onderwijsaandacht krijgen. Inspiratie door goede praktijkvoorbeelden, die deelnemers met elkaar delen. Slowscan: diepgang in gesprek en terugkoppeling De term Slowscan is gekozen, omdat het om een kwalitatieve methode gaat, waarbij er diep ingegaan wordt op het thema. Deze diepgang komt tot uiting in het ontstaan van de dialoog die de deelnemers met elkaar voeren. Teams ontvangen een uitgebreide terugkoppeling, zoals in het Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op