Slimmer werken in het beroepsonderwijs

Over kennisintensivering in het middelbaar beroepsonderwijs

Auteurs:

Frans de Vijlder, Marion Rozema & Ellen Verheijen

Publicatiedatum:


APA-referentie:

de Vijlder, F., Rozema, M., & Verheijen, E. (2014). Slimmer werken in het beroepsonderwijs. Over kennisintensivering in het middelbaar beroepsonderwijs. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Het vraagstuk van slimmer werken in het beroepsonderwijs is actueler dan ooit. De komende jaren zal het van de mbo-instellingen veel vergen om aan de hooggespannen verwachtingen te kunnen voldoen. De publicatie Slimmer werken in het beroepsonderwijs draagt bij aan het inzicht in de randvoorwaarden die daarvoor vervuld moeten worden. In de praktijk blijkt het weerbarstige materie. Het veronderstelt dat steeds gebruikgemaakt wordt van alle beschikbare kennis en aanwezige vaardigheden om slim te werken. Het veronderstelt bovendien de motivatie en bereidheid van alle betrokkenen om routines te veranderen, eigen competenties te onderhouden, samen te werken in teams en netwerken. Deze publicatie draagt bij aan het inzicht in de randvoorwaarden die daarvoor vervuld moeten worden.

Download de onderzoekspublicatie