Slimmer leren met ICT

Opbrengsten van vraagverkenning bij kleine en middelgrote besturen in het primair onderwijs

Auteurs:

Ingrid Christoffels, Alieke Hofland & Marian Schelvis

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Christoffels, I., Hofland, A., & Schelvis, M. (2016). Slimmer leren met ICT. Opbrengsten van vraagverkenning bij kleine en middelgrote besturen in het po. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

ECBO (Ingrid Christoffels en Alieke Hofland) en Rijnconsult onderwijs en ict (Marian Schelvis) hebben in opdracht Kennisnet en de PO-Raad onderzoek gedaan naar de opbrengsten van de vraagverkenning rondom ict bij kleine en middelgrote besturen in het primair onderwijs. De vraagverkenning vond plaats in het kader van het project Slimmer leren met ICT dat in 2015 door de PO-Raad, in samenwerking met Kennisnet is opgestart. Het doel van dit project is dat de raad bewerkstelligt dat het primair onderwijs optimaal gebruikmaakt van de mogelijkheden die ict biedt, zoals het volgen van de ontwikkeling van leren, het differentiëren tussen leerlingen en het verhogen van doelmatigheid van bestuur. Het project heeft specifiek als doel scholen en schoolbesturen te inspireren en ze handvatten te bieden om het onderwijs voor alle leerlingen meer op maat te maken met behulp van ict.  Het project vindt plaats in het kader van ?Doorbraakproject Onderwijs ict? is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad, VO-raad en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken (EZ). Het blijkt dat een groot deel van de besturen bezig is met ict, al zit het merendeel, naar schatting 60% nog wel in de een vroege fase van ict-vernieuwing: zij zijn of willen aan de slag met ict. Bij ongeveer een derde van de besturen is sprake van een gedegen visie op ict en wordt veel gewerkt met de mogelijkheden die ict hen biedt. Veel besproken thema’s met de besturen zijn visie, leermiddelen en infrastructuur. Visieontwikkeling lijkt cruciaal voor hoe vernieuwend een school aan de slag gaat met de inzet van ict in het onderwijs. De vraagverhelderingsgesprekken hebben daar ook een belangrijke opbrengst gehad. Zie de”https://www.poraad.nl/themas/ict-in-het-onderwijs/ondersteuning-bij-ict” website van de PO-Raad voor meer informatie over ondersteuning bij ict.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op