Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling: van pepernoten naar spekkoek

Vierde monitor O&O-fondsen

Auteurs:

Arjan van der Meijden & Marc van der Meer

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Van der Meijden, A., & Van der Meer, M. (2013). Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling: van pepernoten naar spekkoek. Vierde meting van de Monitor O&O-fondsen. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

In tijden van economische crisis wordt het belang van een leven lang leren nog meer dan voorheen onderkend. Juist dan is om- en bijscholing voor een verdere upgrading van de beroepsbevolking essentieel. In de vierde monitor O7O-fondsen onderzocht ECBO welke rol de O&O-fondsen hierin kunnen spelen. Het doel van een leven lang leren en om- en bijscholing is immers te kunnen inspringen op de vervangingsvraag van de arbeidsmarkt en de internationale concurrentieverhoudingen het hoofd te kunnen bieden. Hoe dient deze om- en bijscholing vorm te worden gegeven? Wat is hierbij de rol van sectorfondsen, wat zijn hun doelen en wat is hun impact? Hoe kunnen fondsen aan de veranderende uitdagingen het hoofd bieden?

Publicatie

De vierde Monitor O&O-fondsen verschijnt onder de naam Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling: van pepernoten naar spekkoek. Naast het volledige rapport verschijnt ook een bijlage met de cao-afspraken.

Download de onderzoekspublicatie