Samenwerken aan VM2

Auteurs:

Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens, Machiel Bouwmans & Ed Weijers

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Van Schoonhoven, R., Heijnens, D., & Bouwmans, M., m.m.v. Weijers, E. (2011). Samenwerken aan VM2: Eindrapportage schooljaar 2010-2011. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Eindrapportage schooljaar 2010-2011

Eén locatie, één docententeam, één pedagogisch-didactische aanpak. Dat is de kern van het VM2-experiment, waarin vbmo- en mbo-instellingen samenwerken om een doorlopende leerlijn vmbo-mbo te ontwikkelen. In opdracht van ECBO monitort Actis de voortgang van het project. Sinds 2008 experimenteren verschillen scholen met een VM2-traject. Achterliggende gedachte is dat door de samenwerking en de daaruit voortkomende geïntegreerde leeraanpak voortijdige schoolverlaten wordt voorkomen. Maar is dat ook zo? Opbrengsten Deze vraag staat centraal in de VM2-monitor 2010/11. Anders dan andere jaren ligt de focus niet op de procedureskant (wat ontwikkelen scholen en waar lopen ze tegen aan?), maar op de opbrengstenkant (wat levert het experiment op?).

Reductie van vsv

Deze publicatie bespreekt verschillende van deze opbrengsten, ondermeer de reductie van voortijdig schoolverlaten, de mate en vormen van samenwerking (wordt het motto één concept, één team, één dak gerealiseerd?) en de verschillende redenen om deel te nemen aan het traject.

Download de onderzoekspublicatie