Rotterdam ontmoet Urk: Diversiteitsexperiment in het mbo

Auteurs:

Pieter Baay, Joeri Baarda en Tara Schoemaker (ECBO). M.m.v. Koen Vos, Najat Ahmadi, Birgit Pfeifer en Benedicte Bombala

Publicatiedatum:


Thema:

Docenten / opleiders

APA-referentie:

Baay, P., Baarda, J. & Schoemaker, T., m.m.v. Vos, K., Ahmadi, N., Pfeifer B., & Bombala, B. (2021). Rotterdam ontmoet Urk: Diversiteitsexperiment in het mbo. ECBO/ROC Friese Poort/Zadkine/Practoraat Verschillen Waarden, 11 maart 2021.

Korte samenvatting:

Een 24-uurs ontmoeting tussen mbo-studenten en docenten uit Rotterdam en Urk gaf naast inspiratie ook gezonde spanning. Onbewuste en bewuste stereotypen werden op de proef gesteld en gaven nieuwe inzichten over de ander en jezelf. Het is één van de conclusies uit de publicatie van ECBO, na de opdracht van minister van Engelshoven (OCW) om meer onderwijsaandacht te besteden aan diversiteit in het MBO. Samen met ROC Friese Poort, Zadkine en het practoraat Verschillen Waarderen experimenteerden de onderzoekers met werkvormen om elkaars verschillen te leren waarderen en in diversiteit samen te leven. De publicatie biedt handvatten aan mbo-docenten en andere onderwijsprofessionals om aan de slag te gaan met Diversiteit en Inclusie.

Download de onderzoekspublicatie

Lees meer over dit thema