Rekenniveaus op het mbo; Nederlandse jongeren langs de internationale meetlat

Auteurs:

Marieke Buisman

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Buisman, M. (2014). Rekenniveaus op het mbo: Nederlandse jongeren langs de internationale meetlat. ’s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Zorgen over de daling van de prestaties op het gebied van algemene kernvaardigheden en de wens om doorlopende leerlijnen te realiseren, vormen de aanleiding om meer aandacht te besteden aan taal en rekenen in het Nederlandse onderwijs. In ‘Rekenniveaus op het mbo: Nederlandse jongeren langs de internationale meetlat’ brengen we het rekenniveau op het middelbaar beroepsonderwijs in kaart. We hebben daarvoor gebruikgemaakt van data uit het PIAAC-onderzoek: een internationaal vergelijkend onderzoek naar taal- en rekenvaardigheden. Hoe presteren Nederlandse mbo’ers ten opzichte van mbo’ers in de landen om ons heen? Omdat dit type onderzoek periodiek wordt herhaald, kunnen de uitkomsten ook inzicht geven in ontwikkelingen in de tijd.

Download de onderzoekspublicatie

Meer lezen over dit thema