Regionale samenwerking: Een beleids- en onderzoeksagenda

Deze agenda is het resultaat van een expertbijeenkomst

Auteurs:

Louise van de Venne, Frank Cörvers, Maren Thomsen & Bernard Verlaan

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Van de Venne, L., Cörvers, F., Thomsen, M., & Verlaan, B. (2011). Regionale samenwerking, een beleids- en onderzoeksagenda. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

ECBO organiseerde op 18 november 2010 een expertmeeting rondom regionale samenwerking. Onderzoekers en beleidsexperts op verschillende beleidsniveaus (overheid, mbo-instellingen en belangenorganisaties) kwamen bij elkaar. Doel van de bijeenkomst was om vanuit een bestaande kennisbasis uit onderzoek en beleid een op de toekomst gerichte onderzoeks- en beleidsagenda rondom regionale samenwerking te ontwikkelen, waarmee beleid en onderzoek aangescherpt en uitgewerkt kan worden. In dit rapport zijn een aantal op onderzoek gebaseerde aanbevelingen verzameld.

Download de onderzoekspublicatie