Regionale Programma’s Laaggeletterdheid

Een vergelijkende beschrijving

Auteurs:

Annemarie Groot, Marlies Elderenbosch, Ellen van Drie, Anneloes van Delft, Ina den Hollander & Bert-Jan Buiskool

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Groot, A., Elderenbosch, M., Van Drie, E., Van Delft, A., Den Hollander, I., & Buiskool, B. (2021).Regionale Programma's Laaggeletterdheid . Een vergelijkende beschrijving. ’s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Hoe geven gemeenten beleidsmatig invulling aan een regionaal programma laaggeletterdheid? En hoe voeren zij regie op de uitvoering van de aanpak van laaggeletterdheid. In de eerste fase binnen het onderzoek ‘Beleidsmonitor Tel mee met Taal’ publiceerden ECBO en Ockham IPS een vergelijkende beschrijving van regionale programma’s rondom laaggeletterdheid.

In de beschrijving staan de twee regionale maatregelen binnen het onderzoek centraal: een bestuursakkoord met gemeenten en het bevorderen van regionale samenwerking. De twee maatregelen richten zich expliciet op verduurzaming en het uitbouwen van de regierol van gemeenten. Het doel is dat er uiteindelijk geen generieke, landelijke ondersteuning meer nodig is en gemeenten meer beleidsmatige en financiële vrijheid krijgen.

Download de onderzoekspublicatie