Rapportage monitor MBO-Ambitie Programma 2008

Met 28 instellingen binnen het mbo zijn afspraken gemaakt over deelname

Auteurs:

Arjan van der Meijden & Paul Steehouder

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Van der Meijden, A., & Steehouder, P. (2010). Rapportage monitor MBO-Ambitie Programma 2008. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Het Platform Bèta Techniek heeft met 28 instellingen binnen het mbo afspraken gemaakt over deelname aan het MBO-Ambitie Programma. Het programma heeft als doel instellingen, kenniscentra en bedrijven te stimuleren het bètatechnisch mbo-onderwijs zo aantrekkelijk te maken dat meer jongeren kiezen voor bètatechnische opleidingen. Met als doel: in 2010 zijn er 15% meer deelnemers in techniek dan in 2003. Voor het MBO-Ambitie Programma wordt gebruik gemaakt van monitor en audit (MA). Voorwaarde voor deelname aan het Ambitieprogramma is dat scholen gebruik maken van deze instrumenten. Uitgangspunt is dat scholen hun leer- en reflectievermogen versterken door zelf kritisch te reflectern op voortgang en resultaten van het MBO-Ambitie Programma binnen hun eigen instelling.

Download de onderzoekspublicatie