Quickscan Evaluatie Sectorplannen

Evaluatie Regeling Cofinanciering Sectorplannen voorgelegd aan Tweede Kamer

Auteurs:

Arjan Heyma, Siemen van der Werff, Joris Brekelmans & Hester Smulders

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Heyma, A., Van der Werff, S., Brekelmans J., & Smulders, H. (2014). Quickscan 1 - Evaluatie Sectorplannen. Onderzoek in opdracht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek i.s.m. ecbo.

Korte samenvatting:

Werkgevers- en werknemersorganisaties krijgen voor maximaal de helft een financiële bijdrage van de overheid als zij gezamenlijke plannen maken om mensen aan het werk te krijgen en te houden. ECBO voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit. Werkgevers- en werknemersorganisaties krijgen voor maximaal de helft een financiële bijdrage van de overheid als zij gezamenlijke plannen maken om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Als deel van deze evaluatie wordt de komende twee jaar elk half jaar een quickscan gepubliceerd.

De vier quickscans geven een overzicht van de stand van zaken van de sectorplannen. Deze eerste quickscan inventariseert de inhoud van de sectorplannen en de voorgenomen maatregelen. In de latere quickscans komt ook de voortgang die in de sectorplannen wordt geboekt aan bod. Meer informatie Tot nu toe zijn 61 zogeheten sectorplannen goedgekeurd, de eerste quickscan daarvan is afgelopen week aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Download de onderzoekspublicatie