Quickscan 5 – Evaluatie sectorplannen

Auteurs:

Joris Cuppen, Karel Kans, Paul Bisschop, Lieke Megens & Siemen van der Werff

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Bisschop, P., Megens, L., & Van der Werff, S., Cuppen, J., & Kans, K. (2017). Quickscan 5 – Evaluatie Sectorplannen. Onderzoek in opdracht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek i.s.m. ecbo.

Korte samenvatting:

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. ECBO voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit. Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. ECBO voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit. Op 27 juni 2017 is de vijfde quickscan van de Evaluatie sectorplannen naar de Tweede Kamer gestuurd (zie Kamerbrief).

Met de Regeling Cofinanciering Sectorplannen worden sectoren en regio?s door de overheid ondersteund om mensen aan het werk te krijgen en te houden en de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren. Als onderdeel van de evaluatie worden zes quickscans gepubliceerd. De quickscans geven een overzicht van de stand van zaken van de sectorplannen en zijn mede bedoeld om de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van de sectorplannen. Daarbij leveren deze quickscans ook input voor de evaluatie in 2016 en 2018. De vijfde quickscan inventariseert de inhoud van de sectorplannen, de voorgenomen maatregelen en de voortgang (per eind maart 2017) van de maatregelen. De tranches 1 en 2 bestaan uit 76 sectorplannen (respectievelijk 24 en 52) met een beoogd aantal van in totaal 352.923 deelnemers.

In totaal is eind maart 2017 ? 308 miljoen aan maximale cofinanciering toegekend. Sectorplannen in de derde tranche bestaan uit trajecten die gericht zijn op de overgang naar werk in hetzelfde of een ander beroep. In de derde tranche zijn 26 plannen in uitvoering. De plannen samen hebben als doelstelling het aanbieden van 17.603 trajecten. Daarvan wordt ? 65 miljoen gefinancierd door de sectoren zelf, en 65 miljoen via cofinanciering door het ministerie van SZW.

Download de onderzoekspublicatie