Quickscan 4 – Evaluatie sectorplannen

Auteurs:

Joris Brekelmans, Arjan Heyma & Siemen van der Werff

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Heyma, A., Van der Werff, S. (2016). Quickscan 4 - Evaluatie Sectorplannen. Onderzoek in opdracht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs i.s.m. SEO Economisch Onderzoek.

Korte samenvatting:

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. ECBO voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit. Als deel van deze evaluatie worden zes quickscans gepubliceerd. De quickscans geven een overzicht van de stand van zaken van de sectorplannen en zijn mede bedoeld om de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van de sectorplannen. Daarbij leveren deze quickscans ook input voor de evaluatie in 2016 en 2018. De vierde quickscan inventariseert de inhoud van de sectorplannen, de voorgenomen maatregelen en de voortgang (per eind augustus 2016) van de maatregelen. Daarnaast wordt ingegaan op de werkgeverstevredenheid en het aanvraagprocedures binnen de plannen.

Download de onderzoekspublicatie